Planowany nabór wniosków w pierwszej edycji Instrumentu Wspierania Projektów (PSF) na lata 2020-2022

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że na stronach internetowych Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) ukazało się ogłoszenie o planowanym naborze w pierwszej edycji Instrumentu Wspierania Projektów na lata 2020-2022 (Project Support Facility – PSF).

Instrument PSF został stworzony przez kraje członkowskie Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) w 2012r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1 mln euro na okres trzech lat, z czego 40 tys. Euro rocznie do puli środków wpłaca Polska.

Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów z państw członkowskich CBSS, a maksymalna kwota dofinansowania to 65 tys. euro.

Priorytetem PSF w edycji 2020 jest wparcie projektów stworzonych przez lub adresowanych do młodych ludzi w regionie Morza Bałtyckiego. Wnioskodawcami mogą być m.in. działające od co najmniej dwóch lat organizacje młodzieżowe, organizacje współpracujące lub mające zamiar podjąć współpracę z młodzieżą, instytucje edukacyjne, władze centralne, regionalne lub lokalne.

Nabór wniosków w tegorocznej edycji PSF zostanie przeprowadzony w terminie 15 lutego 2020 – 31 marca 2020.

Więcej informacji na stronie Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) tutaj: https://www.cbss.org/psf