Ule podłączone do Internetu! Innowacyjne rozwiązanie amerykańskiego Start-Upu.

Usługa ApisProtect stworzona przez amerykański start-up dla pszczelarzy pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym kondycji pszczelich rodzin, mierzenie temperatury otoczenia, wilgotności i poziomu dwutlenku węgla wewnątrz ula oraz ruchliwości roju.

Zmiany klimatyczne oraz obecnie stosowane metody nawożenia często negatywnie wpływają na kondycję pasiek, a pszczele rodziny nie zawsze są w stanie odbudować swoją populację. Rozwiązaniem tego problemu ma być zinformatyzowanie pasiek.

Bardzo ciekawy artykuł oraz wywiad z przedstawicielem Honey Revolution są dostępne tutaj.

fot. https://pixabay.com/pl