EIP-AGRI WYDŁUŻA TERMIN poszukiwań ekspertów do nowych Grup Fokusowych dla 2 zakresów tematycznych do 10 lutego 2020!

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (ElP-AGRl) wydłużyło okres naboru ekspertów do nowych Grup Fokusowych dla następujących 2 zakresów tematycznych:

 

  • Zrównoważone uprawy przemysłowe w Europie: nowe możliwości rynkowe oraz modele biznesowe, które nie zastępują produkcji żywności
  • Przystosowujące się do klimatu uprawy roślin tropikalnych w UE

 

Osoby posiadające praktyczne doświadczenie w jednym z tych zakresów tematycznych i chcące się nim podzielić z 19 innymi ekspertami w celu zidentyfikowania obiecujących i inspirujących pomysłów na innowacje, proszone są o złożenie wniosku

do 10 lutego 2020 r. 23:59 CET (czasu brukselskiego).

 

Dołączenie do grupy fokusowej EIP-AGRI umożliwia wspólne dzielenie się wiedzą. Może także pomóc poszerzyć profesjonalną sieć europejską i zapoczątkować nową współpracę.

Aplikacje mogą składać nie tylko naukowcy, ale i rolnicy, organizacje pozarządowe, doradcy itd.

 

Więcej informacji

Kontakt:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Pan Krzysztof Janiak tel. 22 729 66 34 do 38 wew. 172, e-mail: k.janiak@cdr.gov.pl