Przedstawiciele SIR wśród delegatów odwiedzających Brukselę w styczniu 2020

Przedstawiciele rządu Flandrii z Departamentu Rolnictwa i Rybołówstwa gościli w ostatnim tygodniu stycznia polską delegację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i Obszarach Wiejskich (SIR).

Celem spotkania było zapoznanie się polskiej strony z charakterystyką rolnictwa we Flandrii oraz systemem wdrażania Europejskich Partnerstw na rzecz Innowacji (EPI) i rodzajami pomocy skierowanymi na działania innowacyjne w gospodarstwach rolnych. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z sposobami wspierania grup operacyjnych działających we Flandrii, obowiązującymi procedurami, warunkami przyznawania pomocy, formami prawnymi grup oraz z działaniami kontroli administracyjnej i kontroli na miejscu u beneficjentów. W ramach spotkań uczestnicy zapoznali się z wybranymi efektami projektów realizowanych przez grupy operacyjne z Flandrii. W trakcie spotkania wymieniono  doświadczenia w realizacji działań na rzecz innowacji w rolnictwie obu stron oraz przedyskutowano pomysły na kolejny okres programowania, w tym kwestię ochrony klimatu i środowiska.

 Relację fotograficzną można obejrzeć tutaj.