II szkolenie z zakresu działania „Współpraca” PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem przeprowadzonym w dniu 16.01.2020r. planuje zorganizowanie II edycji szkolenia z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca, które odbędzie się w dniu 06.02.2020 r. (zgłoszenia można przesyłać do dnia 03.02.2020 r., decyduje kolejność zgłoszeń).

Zakres szkolenia: sposób i poprawność wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zagadnienia związane z kwalifikowalnością kosztów, zagadnienia związane ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy oraz realizacją umowy.

Więcej informacji tutaj