SIR na rozpoczynających się 31 stycznia Centralnych Targach Rolniczych w Ptak Warsaw Expo

 

Przy okazji zbliżających się Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie, warto przypomnieć misję i cele SIR:

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), powstała w 2015 roku,

aby wspierać wzrost innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego.

  

Cele SIR:

 – ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy: rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji

w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich;

– ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności

i na obszarach wiejskich;

– pomoc w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI oraz opracowaniu projektów przez nie realizowanych, promocja rezultatów działań GO.

 

Zapraszamy do odwiedzenia SIR na stoisku D2.14 Centrum Doradztwa w Brwinowie w Pawilonie III.

Więcej o targach na oficjalnej stronie imprezy:

https://centralnetargirolnicze.pl