GRUPA OPERACYJNA MODERNHATCH ZAKOŃCZYŁA INNOWACYJNY PROJEKT W MAGNUSZOWICACH

Badania naukowe w ramach projektu operacyjnego „Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z wylęgiem ”piskląt niemodlińskich” w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach zostały zakończone. Operacja ta była realizowana w ramach działania 16 ‘Współpraca’ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Miejskich.

Kierownik Naukowy Projektu, dr hab. Andrzej Gaweł, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wspomina w swoim raporcie, że została zastosowana innowacyjna metoda porównująca aspekty zdrowotne oraz produkcyjne „pisklęcia niemodlińskiego”, lężonego technologią „troskliwego wylęgu”, z parametrami piskląt lężonych metodą tradycyjną. Badane były możliwości podawania dojajowo probiotyków rozwijającym się zarodkom oraz oceniany był również wpływ tych probiotyków na parametry produkcyjne, zdrowotność i chorobotwórczość broilerów. Badania przeprowadzono na jajach wylęgowych stad reprodukcyjnych brojlerów kurzych Ross 308 pochodzących z wielkotowarowej produkcji.

Partia jaj w każdym powtórzeniu podzielona została na 2 części – grupy, z których jedna lężona była metodą tradycyjną w klasycznych inkubatorach firmy HatchTech, a druga metodą „troskliwego wylęgu” w inkubatorach firmy HatchTech typu HatchCare. Próby pobierano czterokrotnie, w 1, 7, 21 i 35 dniu życia ptaków.

Kurniki spełniały warunki dobrostanu zgodnie z dyrektywą UE 86/609/EEC. Ptaki na każdej z ferm utrzymywane były w tych samych warunkach, a ptaki na poszczególnych fermach żywione były tą samą mieszanką paszową odpowiednią dla wieku z nielimitowanym dostępem do paszy i wody.

Profesor Andrzej Gaweł kontynuuje w podsumowaniu swojego raportu, że ptaki cechowały się korzystniejszymi wartościami masy ciała, stosunkiem mięśnia piersiowego do masy ciała, ekspresji genów mięśniowych, a w obrębie przewodu pokarmowego większą powierzchnią kosmków jelitowych i wyższą liczbą limfocytów Th (CD4+) w migdałku jelit ślepych oraz większą masą torby Fabrycjusza.

Stwierdzono na podstawie przeprowadzonych badań, że „pisklęta niemodlińskie”, dzięki innowacyjnej technice lęgu lepiej wykorzystują swój potencjał genetyczny, co najbardziej uwidacznia się w 7 dniu życia ptaków. Potencjał ten, zgodnie z wynikami badań, może być utrzymany do końca tuczu, realnie wpływając na końcowy zysk hodowcy i ochronę środowiska.

Kliknij poniżej, aby wyświetlić raport z badań operacji:

Raport Magnuszowice Grupa Operacyjna