PRACE ENRD POTRWAJĄ DO LIPCA 2020 W OBSZARZE BIOGOSPODARKI I DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU

W okresie od lipca 2019 r. do lipca 2020 r. Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) podczas spotkań Grupy Tematycznej pracuje nad zagadnieniem: „Biogospodarka i działania w dziedzinie klimatu na obszarach wiejskich”. W dniu 11 grudnia 2019 r. w Brukseli odbyło się drugie już spotkanie, w trakcie którego omawiano działania, które mogłyby pomóc głównym grupom zainteresowania z zakresu biogospodarki wdrożyć działania podejmowane na obszarach wiejskich łagodzące i ograniczające zmiany klimatu. W trakcie spotkania omówiono łańcuchy dostaw w ramach sektorów biogospodarki (ujęcie sektorowe), a także przykłady podejmowanych, lokalnych inicjatyw z zakresu biogospodarki oraz łagodzenia i ograniczania zmian klimatu.

W spotkaniu wzięło udział około 40 uczestników reprezentujących zarówno kraje członkowskie Unii Europejskiej, jak i samą Unię Europejską, w ramach takich jednostek jak m.in.: Coop de France (Francja), Biolab Ponent (Hiszpania), Institute of Bioeconomy Research (Norwegia), KSOW z Irlandii i Łotwy, Ministerstwo Rolnictwa z Hiszpanii i Słowenii, Pro Natura i UECBV (Belgia), Izba Rolnicza w Niemczech, CREA (Włochy), ECOLISE (Szwecja), Baltic Sea Action Group (Finlandia), EC JRC (UE), IEEP (UE). Z Polski w spotkaniu uczestniczył Piotr Jurga z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB).

Odbyły się, następujące po sobie, trzy sesje tematyczne w ramach których uczestnicy spotkania starali się dyskutować i szukać rozwiązań na kluczowe tematy, takie jak:

– działania motywujące do adaptacji oraz łagodzenia zmian klimatu na obszarach wiejskich,

– działania łagodzące i ograniczające zmiany klimatu (np. na poziomie kraju lub regionu),

– zmiany legislacyjne mające na celu wdrażanie na szerszą skalę działań których celem jest łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.

Na początku każdej z części przedstawiono po dwa przykłady dobrych praktyk lub rozwiązań, które wpisywały się tematycznie w daną sesję, po czym następowała dyskusja w mniejszych grupach celem omówienia i wypracowania wniosków (linki do przykładów znajdują się pod tym wpisem).

Sieć ENRD pracuje również nad planowanym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – strategią adaptacji do zmian klimatu (wskaźniki, cele, możliwości, umiejętności, wielkość inwestowanych środków). Analiza ta będzie ukończona wiosną 2020 r., a następnie dołączona do raportu końcowego po realizacji czwartego spotkania sieci ENRD. W czerwcu 2020 r. odbędzie się seminarium podsumowujące dotychczasowe dyskusje i wnioski, w ramach pracy sieci ENRD nad zagadnieniami związanymi z biogospodarką oraz zmianami klimatu.

 

Poniżej zestawienie przykładów oraz dobrych praktyk prezentowanych w trakcie spotkania:

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg2_beca_introduction_jalasjoki.pdf

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg2_beca_teagasc_murphy.pdf

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg2_beca_ecolise-hall.pdf

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg2_beca_france_dolle.pdf

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg2_beca_sweden_lagerroth.pdf

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg2_beca_cap-context_nanni.pdf

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg2_beca_denmark_wolfheckel.pdf