PILOTAŻOWY PROJEKT Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

W grudniu 2019 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zakończył realizację projektu pn. „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa – etap pilotażowy” którego celem było wykonanie badań naukowych i prac rozwojowych wykorzystujących teledetekcję satelitarną w rolnictwie poprzez monitorowanie suszy rolniczej, detekcję i monitorowanie wymoknięć oraz wymarznięć roślin uprawnych na podstawie synergii danych satelitarnych, meteorologicznych i termicznych. Wyniki projektu pilotażowego są pozytywne i dają możliwość przejścia do wdrożenia rozwiązań opartych o teledetekcję satelitarną, w szczególności w postaci wsparcia w zakresie szacowania plonów i strat w uprawach.

Przybliżenie tej technologii wydaje się ważne, szczególnie w kontekście jej zastosowań w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi, zarówno na poziomie indywidualnych gospodarstw jak i powiązanych z nimi instytucji. Warto wspomnieć, że w niedalekiej przyszłości dopłaty bezpośrednie będą rozliczane na podstawie informacji ze zdjęć satelitarnych, a technologię tę starają się wykorzystywać towarzystwa ubezpieczeniowe obsługujące rolników.

Teledetekcja satelitarna jest znacznie łatwiejsza do zrozumienia, niż mogłoby się wydawać i pozwala interpretować dane satelitarne, na przykład o stanie własnych upraw. Stosunkowo łatwo jest też nauczyć się porównywania kondycji roślinności na swoich polach z roślinnością na innych nam znanych obszarach oraz samodzielnie oceniać skuteczność poszczególnych zabiegów agronomicznych czy przewag oferowanych na rynku odmian zbóż.

 

Poniżej zamieszczamy link do oficjalnej strony KOWR, na której można znaleźć wiele interesujących i przydatnych informacji:

http://www.kowr.gov.pl/wiedza/teledetekcja

Podajemy również link do broszury zawierającej wiedzę zachęcającą do korzystania z rozwiązań bazujących na teledetekcji satelitarnej:

KOWR Teledetekcja Satelitarna w Rolnictwie