Kiermasz Inicjatyw Innowacyjnych

 

W dniu 13 stycznia, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) odbyło się wydarzenie będące doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy doradztwem rolniczym, przedstawicielami rolników oraz nadzorowanymi przez MRiRW instytutami naukowymi. Podczas kiermaszu instytuty podzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi z aplikowaniem o środki w ramach działania ‘Współpraca PROW 2014–2020’ oraz przedstawiły własne propozycje na wdrażanie projektów innowacyjnych w ramach wspomnianego działania.

Duży nacisk położono na prezentację dobrych praktyk związanych z aplikowaniem o środki przez istniejące już grupy operacyjne EPI jak również podkreślono kluczową rolę brokerów innowacji, będących łącznikami pomiędzy instytucjami naukowymi a praktyką rolniczą. Spotkanie było bodźcem do omówienia propozycji innowacyjnych rozwiązań istniejących problemów, przy zintensyfikowanym zaangażowaniu ośrodków doradztwa rolniczego w  realizację projektów przez istniejące grupy operacyjne EPI oraz tworzenie nowych. Kiermasz zdecydowanie pomoże w nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami instytutów i kojarzeniu partnerów do realizacji projektów.

 

Wydarzenie to jest szczególnie istotne w związku z trwającym do 21 lutego naborem wniosków w działaniu ‘Współpraca’.

W każdej z załączonych poniżej prezentacji instytutów naukowych znajdują się propozycje wdrożeń oraz dane kontaktowe w sprawie innowacji.

 

 

Instytut Ochrony Roślin (IOR)

Instytut Ogrodnictwa (IO)

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNiG)

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ)

Instytut Zootechniki (IZ)

Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIW)

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (IBPRS)

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ)

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR)