Projekt UE SMARTER – Innowacyjne strategie poprawy odporności i wydajności u owiec i kóz

Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt (ICAR) należy do 27 partnerów projektu UE SMARTER, którzy współpracują nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych strategii w celu poprawy cech związanych z odpornością i wydajnością (R&E) u owiec i kóz. Projekt obejmuje również wsparcie 30 krajowych i międzynarodowych interesariuszy.

SMARTER stworzy także nową europejską i międzynarodową inicjatywę współpracy, która będzie wykorzystywać selekcję genomową we wszystkich krajach. Dzięki tej inicjatywie selekcja cech R&E będzie szybsza i bardziej wydajna. SMARTER scharakteryzuje również fenotyp i genom ras tradycyjnych i niewykorzystanych. Wreszcie, SMARTER zaproponuje nowe strategie hodowlane, które wykorzystują cechy R&E oraz kompromisy, które równoważą wyzwania gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Ogólny wpływ wieloaspektowego projektu SMARTER będzie stanowić gotowe do użycia skuteczne i wydajne narzędzia, które sprawią, że produkcja małych przeżuwaczy stanie się bardziej rentowna i wydajna.

Uzyskaj więcej informacji i zaprenumeruj newsletter SMARTER (w języku angielskim)

 

Źródło:

https://www.icar.org/index.php/about-us-icar-facts/smarter-eu-project