Termin naboru wniosków do działania „Współpraca”

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został wyznaczony od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 21 lutego 2020 r.

Więcej informacji, w tym druki nowego wniosku, wymaganych załączników oraz umowa i niezbędne instrukcje