EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (ElP-AGRl) rozpoczęło nabór ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych:

  • Dzika przyroda i produkcja rolna
  • Zrównoważone uprawy przemysłowe w Europie
  • Zmniejszenie użycia tworzyw sztucznych w rolnictwie
  • Zrównoważony system produkcji wołowiny
  • Przystosowujące się do klimatu uprawy roślin tropikalnych w UE

Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach tematycznych mogą składać aplikacje do 23 stycznia 2020 r. do końca dnia.

Aplikacje mogą składać nie tylko naukowcy, ale i rolnicy, organizacje pozarządowe, doradcy itd.

 

Więcej informacji

 

Kontakt:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Pan Krzysztof Janiak tel. 22 729 66 34 do 38 wew. 172, e-mail: k.janiak@cdr.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE –  Pan Tomasz Mróz tel. + 48 502 572 902; +48 22 828 74 83