Grudniowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z grudniowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom:

  • Działania Grupy Operacyjnej z Sapmi, która we współpracy z hodowcami reniferów, rzeźni, sprzedawcami detalicznymi i ekspertami ds. żywności opracowuje nowe sposoby produkcji, przetwarzania i sprzedaży mięsa z reniferów.
  • Działania Grupy Operacyjnej w zakresie opracowania cyfrowego narzędzia przeznaczonego dla hodowców reniferów do planowania, które może być stosowane na obszarach z dostępem do mobilnego internetu jak i bez niego.
  • Prace włoskich hodowców winogron, w celu poprawy jakości gleby.
  • Broszura EIP-AGRI na temat innowacji w europejskim leśnictwie ilustrująca, w jaki sposób innowacyjne praktyki i narzędzia mogą pomóc w budowie odpornych, przyszłościowych lasów (technologie cyfrowe do mapowania zasobów leśnych, agroleśnictwo lasów wielofunkcyjnych, możliwości w biogospodarce itp.).
  • Sieci i wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjnych projektów dotyczących płodozmianu i dywersyfikacji upraw – raport końcowy z warsztatów EIP-AGRI.
  • Dokumenty z warsztatów EIP-AGRI „Small is Smart”, które odbyły się w Bukareszcie w Rumunii w dniach 29–30 października 2019 r. Celem warsztatów było promowanie tworzenia sieci kontaktów między ludźmi i projektami dotyczącymi innowacji i wdrażania nowych technologii w małych gospodarstwach i leśnictwie.
  • Zaproszenie do projektów mających na celu poprawę zdrowia i dobrostanu zwierząt.
  • Nowa edycja broszury projektów EFRROW ilustrująca, w jaki sposób włączanie biogospodarki do głównego nurtu jest przyspieszane przez programy rozwoju obszarów wiejskich (PROW) w całej Europie, prowadząc do zrównoważonej produkcji żywności i pasz, innowacyjnych produktów biologicznych, energii odnawialnej i innych usług.