POWSTAWANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW GENEROWANYCH W ROLNICTWIE I PRZEMYŚLE ROLNO-SPOŻYWCZYM – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT 2019

Zachęcamy do zapoznania się z raportem pn.: „POWSTAWANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW GENEROWANYCH W ROLNICTWIE I PRZEMYŚLE ROLNO-SPOŻYWCZYM – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY„, opracowanym w ramach operacji partnerskiej realizowanej przez Europejską Agencję Rozwoju Sp. J. Kopik i wspólnicy.

Operacja pn.: „Zagospodarowanie odpadów rolnych – stan obecny i perspektywy” realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Pobierz raport