Sierpniowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z sierpniowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom:

  • Inspirujące pomysły z Portugalii – innowacyjny system suszenia ziół, który oszczędza koszty energii w procesie suszenia i zwiększa konkurencyjność firmy.
  • Grupy operacyjne na stronie internetowej EIP-AGRI – około 800 Grup Operacyjnych z całej UE.
  • Filmy video nagrane przez francuską sieć obszarów wiejskich podczas AIS 2019 w Lisieux we Francji.
  • Zaktualizowana lista projektów „Horyzont 2020” z udziałem wielu podmiotów i sieci tematycznych.
  • Broszura na temat możliwości finansowania w ramach programu „Horyzont 2020”, zawierająca informacje i terminy wszystkich ostatecznych zaproszeń.
  • Zaproszenie do ubiegania się o nagrodę European Bee Award 2019 dotyczącej wyróżniających się projektów chroniących zapylacze w środowisku rolniczym.
  • Ankiety na temat pszczelarstwa w ramach projektu BPractices, mającego na celu opracowanie nowych praktyk zarządzania w celu poprawy zdrowia pszczół miodnych: badanie dotyczące leczenia Varroa, oporności na antybiotyki, leczenia chorób zakaźnych.
  • Oprogramowanie WETWINE dla zrównoważonego zarządzania ściekami z wina, pozwalające szybko i łatwo symulować optymalną konfigurację systemu oczyszczania ścieków winnych w oparciu o naturalne technologie mokradeł.

Pobierz sierpniowy newsletter EIP-AGRI