Listy ocenionych operacji Partnerów KSOW składanych w ramach działania nr 5 na poziomie wojewódzkim

Komisja Oceny Merytorycznej Operacji ds. oceny operacji Partnerów KSOW, złożonych do działania nr 5 w ramach Konkursu nr 3/2019 na wybór operacji realizowanych w ramach dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dokonała wyboru operacji do realizacji składanych do Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.

 

W związku z powyższym dla tych województw publikujemy Listy ocenionych operacji Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla Konkursu nr 3/2019 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2019 r., dla działania nr 5.

 

Pobierz listy ocenionych operacji, które zostały wybrane do realizacji w poszczególnych województwach:

Pobierz listę ocenionych operacji, które nie zostały wybrane do realizacji w poszczególnych województwach.