Międzynarodowa Konferencja w ramach EUFRAS – relacja

W dniu 3 czerwca 2019 roku w Salzburgu (Austria) odbyła się 8 edycja Międzynarodowej Konferencji w ramach EUFRAS – Europejskiego Forum Doradztwa Rolniczego. Konferencja rozpoczęła się od prezentacji prowadzonej przez władze Austriackich Izb Rolniczych na temat struktury rolnictwa w regionie Salzburg, Tyrol i Karyntia. Następnie przedstawiciel Federalnego Ministerstwa Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki przedstawił rozbudowany system edukacji rolniczej i doradczej w Austrii.

Kolejnym prelegentem był przedstawiciel Komisji Europejskiej, który przedstawił główne założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku w zakresie zagadnień środowiskowych.  Ostatni wykład prowadzony przez dr Leopolda Kirnera dotyczył analizy innowacyjnych metod zarządzania w agrobiznesie w XXI wieku.

Druga część konferencji obejmowała 2 sesje warsztatowe poświęcone między innymi tworzeniu sieci młodych doradców w ramach Europejskiego Forum Doradztwa Rolniczego oraz metodach skutecznej komunikacji w doradztwie rolniczym. W warsztatach brali czynny udział przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie, Radomiu i Krakowie. Podczas sesji warsztatowych broker innowacji Aleksander Bomberski z CDR o/Warszawa zaproponował i zaprezentował uczestnikom z innych krajów Europy skuteczne metody komunikacji między młodymi doradcami, nowe moduły szkoleniowe obejmujące tematyki brokerskie oraz nowe metody sieciowania pomysłów innowacyjnych między doradcami.

Konferencja i warsztaty organizowane przez EUFRAS były okazją dla przedstawicieli Centrum Doradztwa Rolniczego do zaprezentowania swoich postulatów i propozycji w ramach Europejskich Struktur Doradczych oraz po raz kolejny uwidoczniła istotną rolę i znaczenie Polskiego Doradztwa Rolniczego na szczeblu międzynarodowym.

 

Tekst i zdjęcia: Aleksander Bomberski