Promując innowacyjność wśród młodych producentów rolnych

14 marca 2019 roku do Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach przybyło 59 uczniów, studentów szkół i uczelni rolniczych oraz młodych rolników z całej Polski. Rywalizowali oni w teście pisemnym i części praktycznej o miano laureatów 37. krajowej edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W przerwie między poszczególnymi etapami eliminacji, uczestnicy, ich opiekunowie oraz osoby  towarzyszące mieli okazję wziąć udział w wykładach dotyczących innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa prowadzonych przez firmy 365FarmNet oraz Syngenta. Była to doskonała okazja, aby zaprezentować działanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), która swoją ideą doskonale wpisywała się zarówno w tematykę samej Olimpiady, jak i przedstawianych treści w trakcie wykładów merytorycznych.

 

W Olimpiadzie mogli brać udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Limit wiekowy uczestników określono na 17-40 lat. Zakres tematyczny podczas tegorocznych eliminacji obejmował wiedzę z zakresu z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, bezpieczeństwa oraz higieny pracy, ekonomiki i zarządzania gospodarstwem, produkcji roślinnej i zwierzęcej, mechanizacji, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii. Podczas półfinału w Modliszewicach przeprowadzono część pisemną egzaminu przygotowaną przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Spośród 59 uczestników wyłoniono 33 osoby, które następnie przystąpiły do egzaminu praktycznego. Spośród nich wyłoniono 10 uczestników, którzy dnia następnego rywalizowali w ścisłym finale podczas 25. Jubileuszowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.

 

„Bez względu na wyniki, tu nie ma przegranych, bo sam fakt, waszej obecności tu i uczestnictwa w półfinale, świadczy o tym, że już jesteście zwycięzcami” – te słowa jednego z prelegentów doskonale oddają kim byli uczestnicy Olimpiady oraz jak ważną rolę pełnią oni w kreowaniu przyszłości polskiego rolnictwa. To ci młodzi ludzie dzięki swojej wiedzy, chęci do nauki oraz potrzebie rozwoju stanowić będą filar naszego rolnictwa, kreować będą wzór do naśladowania oraz w przyszłości podejmować będą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dlatego tak ważnym już dziś było zapoznanie właśnie ich z ideą i założeniami funkcjonowania naszej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), która stanowi jedno z narzędzi dostępnych bezpośrednio dla rolników umożliwiające zarówno zdobywanie wiedzy, jak i opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Dzięki współpracy z SIR-em rolnicy mają przede wszystkim możliwość uczestnictwa w licznych projektach (operacjach własnych SIR), które ukierunkowane są na wsparcie powstawania grup operacyjnych, ale także na praktyczny transfer wiedzy – zarówno dzięki prezentowanym dobrym praktykom podczas krajowych i zagranicznych wyjazdów studyjnych, jak i prowadzonym szkoleniom i konferencjom tematycznym, w których udział zawsze jest nieodpłatny. Ponadto w wydarzenia te zawsze zaangażowani są przedstawiciele jednostek badawczych, instytutów naukowych i uczelni rolniczych. To gwarantuje, iż w ich trakcie przekazywana jest najnowsza wiedza naukowa. Uczestnictwo w tych wydarzeniach może, dzięki współpracy „nauki” i „praktyki”, zaowocować konkretnymi rozwiązaniami, które wdrażane będą do praktyki rolniczej przez grupy operacyjne w ramach działania „Współpraca”. Spotkania te to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń, konfrontacji swoich pomysłów oraz poszukiwania nowych partnerów do wspólnych przedsięwzięć.

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy przede wszystkim do współpracy z Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i jej przedstawicielami we wszystkich województwach (znaleźć można ich w każdym z 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego) oraz zaglądania do zakładek SIR na ich stronach, gdzie publikowane są bieżące informacje na temat realizowanych przedsięwzięć.  

 

Poniżej prezentujemy wyniki XXXVII edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Zwycięzcom gratulujemy szerokiej wiedzy i wytrwałości oraz życzymy sukcesów w przyszłości.

Laureaci XXXVII edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych:

1.       Roman Bathelt – woj. małopolskie

2.       Andrzej Szubert – woj. łódzkie

3.       Dawid Obojski – woj. mazowieckie

4.       Marcin Janczuk – woj. pomorskie

5.       Tomasz Musiał – woj. lubuskie

6.       Piotr Bojasiński – woj. kujawsko-pomorskie

7.       Bartłomiej Leszka – woj. pomorskie

8.       Weronika Misz – woj. śląskie

9.       Józef Ślosarczyk – woj. śląskie

10.   Bartłomiej Kowalski – woj. kujawsko-pomorskie

 

 

Autor: Michał Kowalczyk – Koordynator SIR w województwie świętokrzyskim