Horyzont 2020: Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa

Od 2016 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi konsekwentne działania na rzecz zwiększania udziału polskich podmiotów w projektach z obszaru rolnictwa i biogospodarki, realizowanych w ramach Programu Horyzont 2020. Mamy na tym polu sukcesy – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki otwierając konferencję pn. „Program Horyzont 2020 – badania i innowacje na rzecz rozwoju rolnictwa i biogospodarki”.

Było to kolejne wydarzenie z cyklu pn. „Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa”. Tym razem celem konferencji było upowszechnienie informacji o projektach B+R+I realizowanych ze środków Programu Horyzont 2020 oraz o możliwościach, jakie oferuje ten unijny program ramowy w zakresie prowadzenia międzynarodowych prac badawczo-rozwojowych. Spotkanie umożliwiło również wymianę wiedzy i doświadczeń, związanych z udziałem jednostek resortu rolnictwa w projektach Horyzont 2020, w celu pełniejszego wykorzystania potencjału programów ramowych UE dla rozwoju rolnictwa i biogospodarki w Polsce. Możliwości wsparcia polskich jednostek w ubieganiu się o środki z Programu Horyzont 2020 przedstawione zostały przez krajowy Punkt Kontaktowy.

Podczas konferencji instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiły projekty, w których uczestniczą, wskazując jednocześnie korzyści z ich realizacji. Dzięki współpracy w silnych, międzynarodowych konsorcjach badawczych, skupionych wokół istotnych dla rolnictwa i biogospodarki tematów, wzmacniany jest potencjał i pozycja naszych instytutów. Jednocześnie, rezultaty prac B+R prowadzonych w ramach projektów, mają – często bezpośrednie – przełożenie na praktykę gospodarczą, dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach jak bezpieczeństwo żywności, produkcja rolnicza, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii etc.

Konferencja była również okazją do przedstawienia roli i możliwości doradztwa rolniczego w projektach Programu Horyzont 2020. Informację w tym obszarze przedstawiło Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, które bardzo aktywnie uczestniczy w projektach Horyzontu 2020.

– Kolejny okres programowania w obszarze badań i innowacji w rolnictwie będzie dla nas bardzo ważny, w szczególności biorąc pod uwagę skalę przyszłych środków oraz wzrastającą rolę Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczych, tzw. AKIS, w kolejnej perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej. Zależy nam więc, aby nadzorowane przez MRiRW jednostki jak najlepiej przygotowały się do uczestnictwa w kolejnym programie ramowym – programie Europa Horyzont – podkreślił wiceminister Zarudzki zwracając uwagę na konieczność większego zaangażowania w przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej UE.

Odpowiedzią na ten postulat była dyskusja panelowa, w której wzięli udział eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego, instytutów badawczych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

Konferencja była również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wybitne krajowe osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, których wdrożenie i upowszechnienie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne i społeczne w 2018 roku.

Materiały konferencyjne, w tym informacje o nagrodzonych i wyróżnionych innowacjach, będą dostępne na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

(Źródło: MRiRW)