Nauka i doradztwo na Targach AGROTECH w Kielcach – realcja

W niedzielę 17 marca zakończyły się trzydniowe Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach, największe targi branży rolniczej w Europie Środkowo-Wschodniej organizowane w halach wystawienniczych.

W jubileuszowej, 25 edycji targów, wzięło udział także Centrum Doradztwa Rolniczego. „Nauka i doradztwo – praktyce rolniczej”, pod taką nazwą funkcjonowało wspólne stoisko jednostek doradztwa rolniczego oraz placówek naukowo-badawczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Specjaliści CDR prowadzili konsultacje w zakresie technologii produkcji rolniczej, instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przetwórstwa produktów rolnych na poziomie gospodarstwa, rolniczego handlu detalicznego. Dużym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyła się degustacja wyrobów z naszego Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa. Na stoisku można było się też zapoznać z ofertą ośrodków doradztwa rolniczego z województwa świętokrzyskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, opolskiego i śląskiego, pozyskać specjalistyczną literaturę. Najnowsze osiągnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa prezentowało dziesięć instytutów naukowych.

IMG 20190317 115701IMG 20190317 145002IMG 20190317 152327IMG 20190317 152340

Oprócz stoiska konsultacyjno – promocyjnego, w pierwszym i drugim dniu targów, Centrum Doradztwa Rolniczego zorganizowało cztery panele dyskusyjne.

Uczestnicy pierwszego panelu rozmawiali na temat opracowywania i wdrażania innowacji do praktyki rolniczej, przyznawania pomocy w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020. Moderatorem tego panelu był Ireneusz Drozdowski, broker innowacji w Centrum Doradztwa Rolniczego a głównym prelegentem dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof. nadzwyczajny UTP w Bydgoszczy.

Drugi z paneli dotyczył uprawy konopi włóknistych w gospodarstwach rolnych. Dyskutowano na temat uprawy konopi na kwalifikowany materiał siewny, na temat techniki zbioru konopi na nasiona. Zainteresowani usłyszeli o historii uprawiania konopi na świecie oraz ustawie regulującej hodowlę tych roślin w Polsce. W panelu, oprócz przedstawicieli Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, wziął udział doświadczony rolnik z województwa dolnośląskiego, uprawiający konopie od kilkunastu lat. W Polsce obecnie konopie włókniste na blisko 600 hektarach uprawia 200 rolników. Moderatorem panelu był Mariusz Tatka, dyrektor CDR Oddział w Poznaniu.

Na temat ograniczenia strat azotu w produkcji rolniczej dyskutowano podczas kolejnego panelu. Tematyka dotyczyła programu azotanowego i jego wdrażania w Polsce. Podkreślano problemy związane z brakiem okresu przejściowego we wprowadzaniu programu. Moderatorem był Marek Krysztoforski z CDR w Radomiu a głównym prelegentem dr Tamara Jadczyszyn z IUNG w Puławach.

Innowacjom w produkcji mleka poświęcony był czwarty z paneli. Jego moderatorem był Dariusz Pomykała z CDR w Radomiu, a głównym prelegentem dr hab. Piotr Wójcik z Instytutu Zootechniki w Balicach. Rozmawiano na temat żywienia zwierząt, automatyzacji w pozyskiwaniu mleka, zarządzania stadem bydła mlecznego w kontekście rozrodu czy zdrowotności zwierząt. Działania doradztwa rolniczego na rzecz wdrażania innowacji w produkcji mleka przybliżyła Magda Guldzińska ze Świętokrzyskiego ODR.

IMG 20190315 133605IMG 20190315 170722IMG 20190316 143512IMG 20190316 163302

Tradycją AGROTECHU jest organizowanie konkursów i nagradzanie najlepszych produktów prezentowanych na targach. W tym roku po raz drugi wręczono „Diament Innowacji” – nagrodę ufundowaną przez Centrum Doradztwa Rolniczego, a przyznaną wyróżniającej się innowacyjnej maszynie rolniczej eksponowanej na AGROTECHu. Maszyny i urządzenia zgłoszone do konkursu oceniała komisja pod przewodnictwem Pani Dyrektor Katarzyny Boczek, Wicedyrektora CDR w Brwinowie. Przy ocenie zgłoszonych do konkursu eksponatów komisja zwracała uwagę na unikalność produktu, nowość na rynku, wpływ na środowisko naturalne, możliwość powszechnego zastosowania w różnych typach gospodarstw rolnych, potencjał rozwojowy produktu oraz wpływ na poprawę efektywności produkcyjnej gospodarstw. W tym roku komisja przyznała nagrody w dwóch kategoriach:

  • w kategorii upraw polowych „Diament Innowacji” otrzymała firma KRUKOWIAK Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych za opryskiwacz polowy zawieszany Goliat 4200/30/ALU.
  • w kategorii produkcja zwierzęca – firma GAMA GROUP – EUROMILK za rozrzutnik obornika Buffalo RX 2400 HD.

Diament Innowacji za wieloletni wkład w działania na rzecz innowacji w rolnictwie otrzymał także prof. dr hab. Wiesław Golka.

IMG 20190315 181704IMG 20190315 181751IMG 20190315 181831

Nasze stoisko odwiedziło wielu znakomitych gości, na czele z Panią Beatą Szydło, Wiceprezesem Rady Ministrów, oraz Janem Krzysztofem Ardanowskim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

DSC 4497 2DSC 4498 2

fot: Michał Kawalczyk Świętokrzyski ODR

Źródło: https://www.cdr.gov.pl/