V posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – relacja i materiały do pobrania

W dniu 23 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyło się V posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W spotkaniu uczestniczył Pan Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który na wstępie zaznaczył, iż skuteczne wdrażanie innowacji i postępu w rolnictwie jest ważnym priorytetem resortu rolnictwa.

W trakcie posiedzenia poruszono m.in. kwestie dotyczące wykorzystania badań naukowych i innowacji do tworzenia powiązań między wiedzą a praktyką rolniczą i działalnością, funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce, stan prac w zakresie wdrażania działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020, prace Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) w roku 2018 oraz plany prac na rok 2019, a także realizację Planu operacyjnego KSOW na lata 2018 – 2019 w zakresie działań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Szczegółowa relacja oraz prezentacje do pobrania zaprezentowane na przedmiotowym spotkaniu udostępnione są na portalu KSOW. Kliknij tutaj