Lutowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z lutowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI.

W tym wydaniu m.in. zagadnienia dotyczące walki z chorobami pnia winorośli, usługi wsparcia innowacji we Włoszech, zrównoważone rozwiązania w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich i użytków zielonych zapewniające zwierzętom dobre pasze, magazynujące węgiel w glebie i utrzymujące stabilną produkcję mleka, inteligentne technologie rolnicze i nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich itd.

Pobierz newsletter EIP-AGRI – luty 2019 r.