Nasze projekty w Poradniku dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2017–2018, opracowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) jest między innymi zwiększenie zainteresowania wdrażaniem inicjatyw oraz zwiększenie aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również wspieranie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Operacje przedstawione w publikacji zostały zrealizowane przez partnerów KSOW, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędy Marszałkowskie,  sfinansowane zostały ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W poradniku wskazano przykłady operacji dotyczące m.in. następujących zagadnień:

  • rolniczy handel detaliczny
  •  gospodarstwa opiekuńcze
  • upowszechnianie wiedzy
  • rozwijanie kompetencji i sieci kontaktów lokalnych grup działania
  • międzynarodowe warsztaty
  • innowacyjne technologie
  • wspieranie procesu tworzenia partnerstwa
  • rolnictwo precyzyjne
  • innowacje w rolnictwie i innowacyjne rozwiązania

Opisy operacji realizowanych w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich znajdują się na stronach: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 i 24.

 

Pobierz poradnik wer. polska

Dobre praktyki wer.ang