EURIC – WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE

Zostań Ambasadorem Europejskich Innowacji na Obszarach Wiejskich!!!

Jesteś rolnikiem, leśnikiem albo przedsiębiorcą w sektorze rolno-spożywczym chętnym by podzielić się swoim sukcesem?

Byłeś ostatnio częścią innowacyjnej, inspirującej i przełomowej inicjatywy (rolnictwo / leśnictwo / sektor żywnościowy)?

Czy Twój projekt obejmował udział partnerów z instytucji naukowo-badawczych?

Zgłoś się do udziału w Europejskim Konkursie Innowacji na Obszarach Wiejskich (EURIC) w ramach projektu LIAISONFormularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2019 roku.
Możesz zostać wybrany/a jednym z 15 Ambasadorów Innowacji na Obszarach Wiejskich i otrzymać międzynarodowe wyróżnienie na prestiżowej ceremonii wręczenia nagród w jednej z europejskich stolic w listopadzie 2019 roku.

 

PROJEKT LIAISON – O CO CHODZI?

LIAISON ma na celu znaczące przyczynienie się do optymalizacji interaktywnego oraz innowacyjnego podejścia do projektów, a także wprowadzenia polityk UE mających na celu przyśpieszenia innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Więcej informacji o projekcie

LIAISON to projekt promujący współpracę nie tylko podmiotów ale także różnorodnych społeczności w celu wspólnej realizacji planu i wdrażania interaktywnych projektów innowacyjnych – zarówno wewnątrz jak i zewnątrz EIP-AGRI.Naukowcy,  doradcy, aktorzy z interaktywnych projektów innowacyjnych, inicjatywy i sieci, doradcy rolniczy/leśni, decydenci i administracja będą wspólnie realizować plan i wdrażać interaktywne podejście do projektów.

 

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ OD LIASION?

LIAISON wypracuje gotowe metody i narzędzia w celu optymalizacji wykorzystania interaktywnych sposobów innowacyjnych w projektach finansowanych w ramach EIP-AGRI, a także poza nimi. W trakcie trwania projektu odbędzie się:

  • Europejski Konkurs Innowacji na Obszarach Wiejskich zawierający interaktywną bazę danych (Story Map) około 150 studiów przypadków i nominację 15 Ambasadorów Innowacji.
  • Bieżące wsparcie Stałego Komitetu DG AGRI do spraw Badań Rolniczych dla Strategicznych Grup Roboczych AKIS
  • Seria pogłębionych, bezpośrednich przewodników mówiących “Jak…?” sprzyjających współtworzeniu i wspólnemu uczeniu się, wypracowanych podczas pracy z interaktywnymi projektami innowacyjnymi (np. innowacyjne serwisy wsparcia)
  • Zbiór założeń i zadań dotyczących poprawy środowiska instytucjonalnego dla interaktywnych projektów innowacyjnych (np. dla Instytucji Zarządzającej wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) wprowadzające EIP-AGRI na poziomie narodowym / regionalnym
  • Filmy i inne materiały komunikacyjne prezentujące dobre praktyki w planowaniu i wdrażaniu interaktywnych projektów innowacyjnych.

Informacje na temat wszystkich wskazanych powyżej działań  – obok innych informacji dotyczących wspierania i promocji innowacyjnego podejścia interaktywnego – dostępne będą  na stronie web jako Interaktywne Narzędzie Innowacyjne.

Wszystkie zorientowane politycznie i praktycznie rezultaty projektu wypracowane przez LIAISON będą podstawą w procesie wypracowania i uzasadnienia wniosków opartych na przeglądzie doświadczeń  członków konsorcjum i innych zaangażowanych aktorów i interesariuszy.

 

W razie pytań / wątpliwości prosimy o kontakt:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Karolina Świstak – tel. 22 125 62 15, e-mail: k.swistak@cdr.gov.pl

Materiały do pobrania: