Broszura: Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości

Zachęcamy do zapoznania się z treścią broszury pn. „Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości”, opracowanej przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

W przedmiotowej broszurze zawarto informacje na temat:

 • sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
 • działania „Współpraca”,
 • wyzwań w budowaniu rynku żywnościowych produktów regionalnych i tradycyjnych,
 • wyzwań związanych  z marketingiem produktów tradycyjnych,
 • krótkich łańcuchach dostaw,
 • przygotowywania i uzyskiwania wsparcia dla krótkich łańcuchów żywności (KŁŻ) opartych na współpracy,
 • rozwoju produktów dla krótkich łańcuchów dostaw żywności opartych na współpracy,
 • dostępu krótkich łańcuchów dostaw żywności opartych na współpracy do rynków zbytu
 • infrastruktury i logistyki we współpracujących ze sobą KŁŻ,
 • potencjalnych zagadnień dla grup operacyjnych,
 • zalecanych działań rozwojowych,
 • dobrych praktyk promocji i certyfikacji żywności regionalnej.

Pobierz broszurę

Pobierz okładkę