Styczniowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI.

W tym wydaniu m.in. na temat naturalnej regeneracji drzew w lasach dębowych, raport i arkusz informacyjny opracowany przez Grupę Fokusową EIP-AGRI ds. „Nowych praktyk leśnych i narzędzi do adaptacji i łagodzenia zmiany klimatu” dotyczący przeciwdziałania zmianom klimatycznym (doświadczenia i innowacje w praktyce), projekt OK-Net EcoFeed mający pomóc rolnikom, hodowcom i przemysłowi przetwórstwa pasz ekologicznych w osiągnięciu celu, jakim jest 100% ekologiczna i regionalna pasza dla zwierząt monogastrycznych, w szczególności trzody chlewnej, brojlerów, kur niosek.

Pobierz styczniowy newsletter EIP-AGRI