Listopadowe i grudniowe podsumowanie operacji zrealizowanych przez CDR i WODR

Zapraszamy do zapoznania się z listopadowym i grudniowym podsumowaniem operacji zrealizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.