Broszura dotycząca działania “Współpraca”

Zainteresowanych możliwością realizacji innowacyjnych projektów w zakresie działania “Współpraca” wdrażanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszamy do lektury publikacji pn. Wspieranie innowacyjnych rozwiązań poprzez działalnie “Współpraca” oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Broszura stanowi kompendium wiedzy przydatnej przy opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych projektów do praktyki oraz aplikowaniu o środki pomocowe w ramach działania “Współpraca” PROW 2014-2020.