EIP-AGRI poszukuje ekspertów

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych:

  • Zdrowie pszczół i zrównoważone pszczelarstwo
  • Możliwości dywersyfikacji poprzez produkty lecznicze i kosmetyczne na bazie roślin
  • Zasolenie gleby
  • Ochrona gleb rolniczych przed zanieczyszczeniem
  • Redukcja użycia leków na farmach drobiu

Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach mogą składać aplikacje do dnia 11 lutego 2019 r.

Członkami Grup Fokusowych mogą być między innymi: rolnicy, leśnicy, doradcy rolniczy, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu.

Celem działania Grupy Fokusowej jest diagnoza oraz opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, określenie potrzeb „praktyki” oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwiązań, które mogą być przedmiotem działania Grup Operacyjnych.
Czas pracy Grupy Fokusowej wynosi około 12 miesięcy.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups