Grudniowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z grudniowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI.

W tym numerze m.in.:

  • Systemy zraszaczy jako ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz – Polski rolnik poszukujący sposobów ochrony sadu jabłkowego.
  • Wielofunkcyjne strefy buforowe minimalizujące ryzyko wypłukiwania niepożądanych substancji z gruntów ornych.
  • Zaproszenie dla ekspertów na kolejne pięć grup fokusowych EIP-AGRI dla tematów: ograniczenie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowli drobiu, zdrowie pszczół i zrównoważone pszczelarstwo, dywersyfikacja poprzez produkty lecznicze i kosmetyczne na bazie roślin, ochrona gleb rolniczych przed zanieczyszczeniem, zasolenie gleby.
  • Wielopoziomowe strategie digitalizacji rolnictwa i obszarów wiejskich – seminarium EIP-AGRI na temat znaczenia planowania strategicznego – na wszystkich poziomach – dla cyfryzacji rolnictwa i obszarów wiejskich. Program obejmuje udział Phila Hogana, komisarza UE ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
  • Jak technologie cyfrowe mogą zwiększyć rentowność, poprawić warunki pracy rolników i zmniejszyć wpływ rolnictwa na środowisko.
  • Szczyt rolno-innowacyjny 2019 w dziedzinie agrobiznesu odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2019 r. w Lisieux, w Normandii – we Francji.
  • Cyfrowa innowacja wykracza poza „technologię” – Grupa robocza AIOTI ds. Inteligentnego rolnictwa i bezpieczeństwa żywności.
  • Przekształcanie odpadów z rolnictwa i leśnictwa w wartościowe dla przemysłu produkty- bezpieczeństwo dostaw biomasy, kwestie środowiskowe, wsparcie polityczne i finanse.
  • Rolnictwo precyzyjne: Zasiew nasion nowej rewolucji rolniczej w celu zwiększenia produkcji rolnej przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego sektora rolno-spożywczego.
  • Rolnictwo bardziej wydajne pod względem zawartości węgla i składników odżywczych w Europie. Prace nad zamknięciem pętli składników pokarmowych – wprowadzenie gospodarki obiegowej w celu zmniejszenia emisji gazów, zmniejszenia degradacji gleby i zwiększenia niezależności UE w zakresie energii i składników odżywczych.

Grudniowy newsletter EIP-AGRI – Pobierz