EIP-AGRI w Polsce: przeciwdziałanie przymrozkom w produkcji owoców

W czerwcu 2018 w Warszawie odbyło się spotkanie Grupy Fokusowej w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji EIP-AGRI w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania przymrozkom w produkcji owoców. Głównym zadaniem grupy jest zidentyfikowanie istniejących metod i narzędzi oraz sposobów ich wykorzystania do lepszego przewidywania i podejmowania działań w celu ochrony owoców przed mrozem; ocena dobrych praktyk z różnych obszarów europejskich, w szczególności biorąc pod uwagę doświadczenia rolników i doradców.

W ramach spotkania grupy, odbyła się wizyta studyjna w rejonie grójeckim, zorganizowana przez CDR Radom. Wizyta ta miała na celu zaprezentowanie polskich praktyk w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom występowania przymrozków. Członkowie grupy odwiedzili jednego z sadowników z okolic Grójca, który zaprezentował swoje działania i technologie, które wykorzystuje w ramach działań ograniczających występowanie przymrozków w sadach.

Relacja z tego spotkania na stronie: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/

Artykuł dostępny w załączeniu Pobierz