III FORUM WIEDZY I INNOWACJI

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje  III Forum Wiedzy i Innowacji, które odbędzie się w dniach 14-15 listopada br. w sali konferencyjnej hotelu Holiday Park, ul. Heroldów 1B w Warszawie.

Projekt  realizowany jest  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz  innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany jest z ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji, wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o kierunkach zmian w produkcji rolniczej  oraz innowacyjnych rozwiązaniach w tym zakresie. Forum ma służyć także nawiązaniu ściślejszej współpracy przedstawicieli nauki, doradztwa, rolników oraz firm i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Zdobyta wiedza pozwoli doradcom na podniesienie jakości świadczonych  usług doradczych rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich.

Do udziału w Forum zostało zaproszonych ponad 30 firm oferujących produkty dla rolnictwa, które będą miały wystąpienia podczas czterech paneli. Przewidujemy również udział przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

Forum adresowane jest przede wszystkim do doradców rolniczych, brokerów innowacji, rolników, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, naukowców oraz organizacji pozarządowych.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie w Forum będzie decydowała kolejność przesłania zgłoszenia. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Forum zostaną Państwo powiadomieni  mailem potwierdzającym. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać /rejestrować do 9 listopada 2018 r. Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać na adres szkolenia.radom@cdr.gov.pl 

 

Do pobrania:

Program

Karta zgłoszenia uczestnictwa