Seminarium EIP-AGRI – Spoleto Włochy

W dniach 17-18 października 2018 roku w miejscowości Spoleto we Włoszech odbyło się międzynarodowe seminarium w ramach EIP-AGRI pt. „Od projektu Grupy Operacyjnej do wpływu – budowanie na przyszłość środowiska innowacji”. Seminarium było poświęcone poznawaniu i dzieleniu się doświadczeniami z wdrażania EIP-AGRI (Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gospodarzami i organizatorami wydarzenia były Władze Lokalne Regionu Umbria, Włoska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich oraz Włoskie Ministerstwo Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Turystyki.

Podczas seminarium 120 uczestników z 23 krajów członkowskich Unii Europejskiej reprezentujący instytucje zarządzające PROW, krajowe sieci na rzecz innowacji, agencje płatnicze oraz eksperci mieli okazję poznać tematy realizowanych obecnie Grup Operacyjnych, wymienić się doświadczeniami z wdrażania Grup oraz upowszechniania ich wyników. Ze strony polskiej w seminarium uczestniczyli dyrektor Krzysztof Janiak oraz broker innowacji Aleksander Bomberski z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pierwszego dnia seminarium omówiono program rozwoju EIP-AGRI po 2020 roku, dokonano analizy wyzwań, przed którymi stoją obecnie administracje państw członkowskich a także przedstawiono dobre praktyki w zakresie wdrażania i raportowania.

Istotnym punktem programu była sesja warsztatowa, która umożliwiła bezpośrednią wymianę poglądów i doświadczeń dotycząca propozycji nowych metod raportowania i uproszczeń administracyjnych we wdrażaniu innowacji. Na obszarze regionu Umbria działa obecnie 13 Grup Operacyjnych finansowanych w ramach Działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podczas seminarium była możliwość uczestnictwa w wyjeździe studyjnym do jednej z 5 przykładowych Grup Operacyjnych:

  1. OG Smart Meteo – Celem grupy operacyjnej jest opracowanie systemu informatycznego dla rolników umożliwiającego ograniczenie stosowania środków ochrony roślin. Ponadto uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z prototypowym systemem oczyszczania ścieków z winnic.
  2. OG Fi.L.O. – Celem działania grupy operacyjnej jest innowacja organizacyjna w zakresie krótkich łańcuchów dostaw produktów rolno-spożywczych.
  3. OG FORTE – Filiera delle Oleaginose a Recupero Totale – Operacja obejmująca tworzenia innowacyjnego łańcucha dostaw producentów roślin oleistych oraz wzmocnienie regionalnej gospodarki poprzez wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu olejowego.
  4. Klaster „Smart Agri Platform” – sieć wdraża innowacyjny projekt dotyczący rolnictwa precyzyjnego obejmujące mapowanie powierzchni upraw, monitorowanie właściwości gleby oraz wysyłanie ostrzeżeń o zagrożeniach biotycznych i abiotycznych.
  5. Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria – Regionalny Park Technologiczny wspierający innowacje w rolnictwie.

W ramach Parku Technologicznego działają firmy zajmujące się wpływem agrochemikaliów na środowisko (m.in. owady zapylające). Firma Top Melon jest wiodącym producentem melona i nowych odmian kalafiora. Drugiego dnia seminarium omówiono wyniki działania Grup Operacyjnych i efekty wdrożenia sieci innowacji w rolnictwie w różnych krajach. Polska sieć SIR koordynowana przez CDR Brwinów była wymieniona jako jeden z wzorcowych przykładów wdrażania i funkcjonowania sieci innowacji w rolnictwie.

Ostatnim punktem spotkania było tzw. „Otwarte Seminarium” podczas którego odbyła się dyskusja na temat wykorzystania wyników działalności Grup Operacyjnych, skutecznego upowszechniania i współpracy między grupami.
Seminarium organizowane przez Biuro EIP-AGRI było okazją do poruszenia ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem i zróżnicowanym poziomem zaawansowania sieci innowacji w poszczególnych krajach członkowskich. Uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność ciągłego usprawniania krajowych sieci aby wypracowane innowacje mogły być skutecznie wdrażane i wykorzystane w rolnictwie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji na temat seminarium zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie: Krzysztofem Janiakiem oraz Aleksandrem Bomberskim.

Krzysztof Janiak – Zastępca Dyrektora
tel.: 22 729 66 34 do 38 wew. 172
e-mail: k.janiak@cdr.gov.pl

Aleksander Bomberski – Broker innowacji – Zespół Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR
tel.: 693 021 602
e-mail: a.bomberski@cdr.gov.pl

 

Prezentacje i dokumenty ze spotkania w wersji anglojęzycznej