Cykl konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych – relacja

W październiku 2018 r. Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości  zrealizowało w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 w zakresie Konkursu nr 2/2018 dla Partnerów KSOW operację pn. „Cykl konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych”.

Operacja obejmowała 4 konferencje zorganizowane na terenie województw: śląskim (13-14.10.2018 r.), małopolskim (25-26.10.2018 r.), świętokrzyskim (27-28.10.2018 r.) oraz podkarpackim (29-30.10.2018 r.). Celem operacji było podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod przetwórstwa oraz dystrybucji produktów w małych gospodarstwach rolnych wśród 200 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacji.

Podczas konferencji wykładowcy przedstawili uczestnikom najistotniejsze kwestie związane z tematyką spotkania. Omówiono również zagadnienia dotyczące Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskim oraz działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020. Uczestnicy mieli okazje zapoznać się z przykładami funkcjonujących grup operacyjnych, które realizują projekty związane z małym przetwórstwem.

Realizacja operacji podniosła wiedzę oraz wzbudziła zainteresowanie wśród uczestników w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małym gospodarstwie. Przyczyniła się również do dyskusji, wymiany doświadczeń i wiedzy w tym zakresie. Dzięki spotkaniom nawiązane zostały kontakty pomiędzy uczestnikami, które w przyszłości mogą zaowocować długoterminową współpracą.