AgriLink – Współpraca w zakresie szerzenia wiedzy rolniczej dotyczącej innowacji na obszarach wiejskich

Zaangażuj się w działania projektu AgriLink, aby pomóc w opracowaniu nowych i ulepszonych metod doradztwa rolniczego w zakresie innowacji na obszarach wiejskich!

AgriLink to wielopodmiotowy projekt finansowany z unijnego programu badań i innowacji “Horyzont 2020”. Skupia 16 partnerów (uniwersytety, publiczne i prywatne instytuty badawcze, doradców rolniczych, prywatne przedsiębiorstwa, organizacje rolników i specjalistów w zakresie komunikacji i kształcenia) z 13 krajów europejskich (Belgia, Czechy, Francja, Grecja , Włochy, Łotwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Wielka Brytania).

Projekt AgriLink prowadzi działania w zakresie wymiany wiedzy, uczenia się i innowacji w rolnictwie. Projekt łączy wiele interdyscyplinarnych perspektyw, aby lepiej zrozumieć rolę odgrywaną przez różnych dostawców doradztwa rolniczego, zarówno formalnych i nieformalnych, we wzmacnianiu przepływu wiedzy, wzmacnianiu nauki i stymulowaniu innowacji w szerokim zakresie różnych typów gospodarstw rolnych w Europie.

Więcej informacji