Konferencja dotycząca rolnictwa ekologicznego – relacja

W dniach 11-12 października 2018 r.  w hali EXPO Łódź,  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizował w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich konferencję pn. „Możliwości przeprojektowania systemu upraw w gospodarstwach ekologicznych . Jak prowadzić nawożenie  zgodnie z nowymi przepisami programu azotanowego”.

Celem operacji było wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności ekologicznej poprzez ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi , jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz innymi podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego.

Konferencja zgromadziła głównych uczestników systemu rolnictwa ekologicznego tj. rolników ekologicznych, doradców zajmujących się rolnictwem ekologicznym, przedstawicieli nauki oraz  przedsiębiorców produkujących środki produkcji dla rolnictwa ekologicznego.

W trakcie konferencji zaprezentowano uczestnikom najlepsze rozwiązania i praktyki poprzez wykłady oraz dyskusje.

Jednym z efektów konferencji poza przedstawieniem innowacji możliwych do zastosowania w gospodarstwach ekologicznych było nawiązanie kontaktów pomiędzy doradcami, przedsiębiorcami i rolnikami oraz dzięki możliwości uczestniczenia w drugim dniu konferencji w Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD 2018 nawiązanie kontaktów z dystrybutorami żywności ekologicznej.

W ramach operacji wiedzę dotyczącą nowych innowacyjnych systemów gospodarowania uzyskało łącznie 100 osób, które mogą zastosować te systemy bezpośrednio w swoich gospodarstwach (40 rolników) lub przekazywać wiedzę rolnikom w ramach współpracy (53 doradców i 7 osób z podmiotów współpracujących na rzecz rolnictwa ekologicznego w tym 1 przedstawiciel nauki).

Tematyka konferencji dotycząca permakultury, nowych mieszanek dla rolnictwa ekologicznego umożliwi rolnikom ekologicznym na zoptymalizowane nawożenie zwłaszcza nawozami naturalnymi, co w kontekście nowych przepisów prawnych (program azotanowy) pozwala na prawidłowe połączenie zasad ekologicznego rolnictwa i wymogów ww. programu (możliwość zastąpienia części nawozów naturalnych wprowadzeniem do uprawy mieszanek, stosowanie permakultury).