Nowe technologie w produkcji drobiarskiej i bydła mięsnego – zaproszenie na szkolenie

W imieniu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zapraszamy na 2 szkolenia:

6-7 listopada 2018 r. – Nowe technologie w produkcji bydła mięsnego
8 listopada  2018 r. – Nowe technologie w produkcji drobiarskiej

Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w poszczególnych szkoleniach oddzielnie albo też wziąć udział w obydwu szkoleniach.

 

Szkolenia skierowane są do doradców i osób zainteresowanych produkcją bydła mięsnego oraz produkcją drobiarską.

W ramach szkolenia Nowe technologie w produkcji bydła mięsnego przewidziane są zajęcia stacjonarne prowadzone przez przedstawicieli Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, SGGW, CDR oraz wizyta w gospodarstwie zajmującym się produkcja bydła mięsnego.

W ramach szkolenia Nowe technologie w produkcji drobiarskiej odbędą się wykłady stacjonarne prowadzone przez naukowców SGGW, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, przedstawicieli firm branży drobiarskiej.

Koszty szkoleń:

Nowe technologie w produkcji bydła:175 zł brutto (obiad, serwisy kawowe, kolacja, śniadanie, materiały szkoleniowe).

Nowe technologie w produkcji drobiarskiej: 162 zł brutto (koszty dydaktyczne, obiad, serwisy kawowe)

Dla doradców ODR szkolenia są bezpłatne. Jeżeli doradca zdecyduje się na dwa szkolenia, pokrywa koszt noclegu, kolacji i śniadania z 7 na 8 listopada. Jest to kwota 109zł.

Karty zgłoszenia proszę przesłać do dnia 30 października br. na adres e-mail: r.koczkodaj@cdr.gov.pl

Opiekę merytoryczną szkoleń sprawują:

Nowe technologie w produkcji bydła – Barbara Grygo b.grygo@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 24,

Nowe technologie w produkcji drobiarskiej – Anna Kowalska a.kowalska@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 222.

Opiekę organizacyjną sprawuje Renata Koczkodaj r.koczkodaj@cdr.gov.pl, 22 125 62 209

Więcej informacji, w tym program i karta zgłoszenia