Innowacje w hodowli bydła – relacja

W dniach 30.09-06.10.2018 r. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  zrealizował operację pn. „Promocja innowacji w hodowli bydła mięsnego podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermount-Ferrand” w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów KSOW.

W wyjeździe studyjnym udział wzięli : grupa rolników – producentów bydła mięsnego, doradców oraz pracowników naukowych.

Głównym celem operacji była pomoc w utworzeniu grupy operacyjnej w zakresie produkcji zwierzęcej – bydła mięsnego, co realizowano poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizowanej operacji. W trakcie wyjazdu studyjnego zostały podjęte miedzy innymi zadania dotyczące moderacji powstania grupy operacyjnej oraz zapoznanie się z doświadczeniami francuskimi w zakresie powstawania grup operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia wniosków o dofinansowanie działań innowacyjnych w rolnictwie. Tematyka wyjazdu skupiona była szczególnie na ogromnym doświadczeniu w zakresie stosowania postępu genetycznego w produkcji zwierzęcej.

Uczestnicy biorący udział w Europejskich Targach Hodowlanych w Clermount – Ferrand, w ramach wyjazdu studyjnego odwiedzili gospodarstwa zajmujące się hodowlą i chowem bydła mięsnego, bazę eksportową bydła oraz wysłuchali bardzo interesujących wykładów związanych ze stanem hodowli, postępem genetycznym, użytkami zielonymi oraz działaniem „Współpraca”.

Uczestnicy mieli okazję przez 7 dni obcować z wybitnymi postaciami świata polskiej nauki takimi jak Prof. Roman Łyszczarz nazywany przez niektórych „guru polskiego łąkarstwa”.

Pierwszym wizytowanym gospodarstwem było Pretor Viande Gaec de Cissac, Elevage Bovin Viande. Gospodarstwo zajmuje się hodowlą bydła mięsnego rasy Aubrac, która zdaniem gospodarza najbardziej się sprawdza w takich warunkach, dodatkowo cechuje się wyjątkową łatwością porodów. Przez całe lato (od marca do końca października) zwierzęta przebywają na pastwiskach i tylko na zimę sprowadzane są do zagród – wiat. Zarówno sposób utrzymania i żywienia bydła rasy Aubrac, jak i to, że pochodzi z tego regionu jest dużym atutem przy jego sprzedaży. Uczestnicy wyjazdu zwrócili uwagę na sposób radzenia sobie Francuzów z suszą, która w tym roku odcisnęła swoje piętno w całej Europie. Hodowla utrzymuje wysoki poziom, zwierzęta są bardzo wysoko wyceniane i zdobywają dużo nagród i wyróżnień na wystawach i konkursach zwierząt zarówno krajowych jak i zagranicznych. Gospodarz z dumą pokazał wizytującym otrzymane z tego tytułu medale, które prezentowane są na szczycie budynku obory.

Gospodarz zrzeszony jest w korporacji Interbev Occitanie, która reprezentuje producentów, zarówno w rozmowach z władzami krajowymi i zagranicznymi, zajmuje się identyfikacją i oznaczeniem mięsa, a także jego promocją. Wyceną, certyfikacją i sprzedażą bydła zajmuje się organizacja CELIA. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję odwiedzić jedną z jej baz i przyjrzeć się klasyfikacji bydła, załadunkowi i wysyłce na eksport.

Drugie z prezentowanych gospodarstw to Gaec Rousset, które zajmuje się hodowlą bydła rasy Limousin i krzyżówkami tej rasy. Gospodarstwo obejmuje 295 ha – z czego 110 ha to naturalne użytki zielone i 154 przemienne uprawy traw, ponadto uprawia 6 ha kukurydzy na kiszonkę i 25 ha zbóż. Obecnie stado liczy 200 krów mamek. Sezon porodów ustawiony jest na wrzesień/październik tak, aby odsadki sprzedawać w czerwcu gdy osiągają najlepszą cenę.

Głównym celem wyjazdu były Europejskie Targi Hodowlane w Clermount – Ferrand. Tu grupa zapoznała się z ekspozycjami bydła mięsnego, mlecznego, koni i owiec, przy czym bydło mięsne budziło największe zainteresowanie. Tegoroczna wystawa poświęcona była rasie Salers. W związku z tym to ona dominowała ilościowo, nie mniej jednak licznie prezentowano również inne rasy, m.in. Limousine, Charolaise, Blonde D’Aguitaine, Hereford, Ferrandaise, Highland, Bazadaise czy Aubrac. Zwiedzający zapoznali się z ekspozycją, byli świadkami oceny bydła oraz obserwowali pokaz najlepszych sztuk tegorocznej wystawy na ringu. Hodowcy zwracali uwagę nie tylko na przepięknie zbudowane bydło, ale również szczególnie imponujące, wręcz precyzyjne przygotowanie zwierząt do oprowadzania i prezentacji. Wszystkim bardzo podobała się organizacja wystawy. Towarzyszyły jej oczywiście ekspozycje firm rozstawione tematycznie przy poszczególnych gatunkach zwierząt oraz na placu wokół hal, gdzie uczestnicy zapoznawali się z najnowszymi rozwiązaniami techniki i technologii, z innowacjami w produkcji.

Podczas targów, jak i wizyt w gospodarstwach, uczestnicy wyjazdu mieli okazję degustować francuską wołowinę z różnych ras bydła w postaci bardzo zróżnicowanych dań regionalnych.

W ramach sympozjum odbyły się wykłady technologiczne pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Omówiono rolę mieszanek trawiasto-motylkowych w kształtowaniu potencjału produkcyjnego trwałych i polowych użytków zielonych oraz przedstawiono tematy pn. „Narzędzia przydatne w doskonaleniu pracy hodowlanej w stadach bydła mięsnego”, „Aktualny stan hodowli bydła mięsnego w Polsce i UE, „Wyniki herbicydowego doświadczenia demonstracyjnego w kukurydzy w PODR w Lubaniu (2017 r.)”.

Założenia oraz możliwości skorzystania z dofinansowania z zadania „Współpraca” przedstawił  koordynator SIR w PODR w Lubaniu.

Spotkania miały charakter wykładowo-warsztatowy, co pozwoliło na swobodny kontakt z wykładowcami i uzyskanie odpowiedzi na  szczegółowe pytania, odnoszące się do indywidualnych problemów. Zainteresowanie tematem było bardzo duże, a wiedza, jaką uzyskali rolnicy od wszystkich specjalistów z pewnością przełoży się w przyszłości na zwiększenie produktywności łąk oraz poprawie jakości polskiej hodowli. Sukcesem wyjazdu stały się rozmowy o konieczności powstania grupy operacyjnej. Wyjazd zainicjował pomysł złożenia wniosku na działanie „Współpraca”. Zaplanowano również spotkanie w najbliższym czasie, którego celem jest doprecyzowanie innowacyjnego rozwiązania, które chciałaby wdrożyć potencjalna grupa oraz kwestii formalnych. Dodatkowo uczestnicy wyjazdu mogli podziwiać nowatorskie rozwiązania, nowości produktowe i technologiczne, a także zapoznać się z usługami dla rolnictwa. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z możliwości uczestniczenia w tego typu wyjeździe oraz wyrazili chęć udziału w podobnych  przedsięwzięciach związanych z rolnictwem oraz hodowlą bydła mięsnego w przyszłości.

Wyjazd dał możliwość uczestnictwa i nawiązania szerokich dyskusji, wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć. Głównym celem operacji była pomoc w utworzeniu grupy operacyjnej w zakresie produkcji zwierzęcej – bydła mięsnego, który w ocenie organizatora został osiągnięty. Sprzyjającym elementem do realizacji celu jest integracja zawodowa hodowców, doradców i pracowników naukowych. Szczególną uwagę przykuł w pierwszym dniu dystans rolników do nauki, a finalnie ogromne zainteresowanie wszczęciem stałej współpracy na tym poziomie.

 

Więcej informacji