Grupy operacyjne EPI rozpoczęły realizację operacji

W dniu 14.09.2018 r. we Wrocławiu odbyła się jedna z trzech konferencji naukowych pod hasłem: „Wylęg piskląt z dostępem do światła, wody i paszy a potrzeby liderów branży mięsnej”.

Konferencja została zorganizowana przez Grupę operacyjną ModernHatchEPI.eu, która ma za zadanie wdrożyć innowacyjne rozwiązania w zakresie wylęgu piskląt. Projekt jest realizowany w ramach działania  „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, pod nazwą: „Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem „Piskląt niemodlińskich” w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach”.

Realizowana operacja obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz inwestycje. Ważnym elementem działania jest upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań innym podmiotom z branży tj. producentom drobiu, ubojniom, przetwórcom.   Dlatego do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali rolnicy i specjaliści z branży drobiarskiej z terenu całej Polski. Uczestników konferencji powitał i spotkanie moderował Marcin Baranowski – Kierownik Projektu. Podczas konferencji profesor Andrzej Gaweł z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wygłosił referat na temat „Czy poprawa dobrostanu klujących się piskląt, może wpływać na zdrowie i produkcyjność kurcząt rzeźnych?”. Należy zaznaczyć, że profesor Andrzej Gaweł jest kierownikiem naukowym operacji a uczelnia odpowiada za realizację prowadzonych badań.  W kolejnym wystąpieniu Pan Kornel Zyla, który zaangażowany jest we wdrożenie nowej technologii, szczegółowo omówił techniczne i praktyczne różnice między tradycyjną a innowacyjną techniką wylęgu piskląt oraz przedstawił jakich korzyści mogą spodziewać się hodowcy brojlera z produkcji piskląt wylężonych w technologii „troskliwego wylęgu”. Podkreślił, że wczesne pojenie i karmienie piskląt oraz wykorzystanie klujników nowej generacji (tzw. Hatchcare)  umożliwią wczesną aktywację układu odpornościowego, pokarmowego oraz mięśniowego piskląt dzięki czemu produkowane będą pisklęta silniejsze i zdrowsze od tych wykluwanych metodami tradycyjnymi. Dzięki temu, na fermy dostarczone będą pisklęta bardziej odporne na choroby, co oznacza możliwość znacznej redukcji kosztów oraz stosowanych antybiotyków. Następnie Ireneusz Drozdowski, broker innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przedstawił informacje na temat nowego naboru wniosków do działania „Współpraca”, którego termin planowany jest na listopad bieżącego roku. W końcowym wystąpieniu Pan Jacek Piotrowski z Furmi SA wygłosił referat „Polski brojler a oczekiwania europejskiego konsumenta”.

Przedstawione referaty były podstawą ciekawych dyskusji w części plenarnej oraz kuluarach konferencji. Była to niezwykła okazja do wymiany doświadczeń wśród producentów w zakresie nowych technologii oraz trendów na rynku branży mięsnej a także szansa poznania funkcjonującej w Polsce Grupy operacyjnej EPI.

Więcej informacji na temat przebiegu realizowanej operacji można znaleźć na stronie internetowej Grupy operacyjnej ModernHatchEPI.eu