Innowacje w hodowli bydła mięsnego – nabór na wyjazd studyjny

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  serdecznie zaprasza na bezpłatny wyjazd studyjny pt. „Promocja innowacji w hodowli bydła mięsnego podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermount-Ferrand”, który odbędzie się w terminie 30.09 – 6.10.2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów KSOW.

Głównym celem operacji jest pomoc w utworzeniu grupy operacyjnej w zakresie produkcji zwierzęcej (bydło mięsne) oraz w opracowaniu przez nią wniosku o dofinansowanie. Służyć ma temu wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi wyjeździe studyjnym oraz zapoznanie się z doświadczeniami francuskimi w tym zakresie.

Do udziału w wyjeździe zachęcamy m.in.: rolników, przedsiębiorców, członków grup producenckich, doradców i specjalistów ODR-ów z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego oraz naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o kontakt na adres e-mail: k.plata@podr.pl  do 25 września 2018 r.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu się w wyjeździe zdecydują kryteria wyboru oraz kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu