Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla brokerów innowacji oraz pracowników CDR i ODR wspierających prace związane z wdrażaniem działania „Współpraca” – relacja

W dniach 10-12 września 2018 r. w Zielonej Górze odbyło spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla brokerów innowacji oraz pracowników CDR i ODR wspierających prace związane z wdrażaniem działania „Współpraca” realizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR. W spotkaniu uczestniczyło 46 osób, w tym zaproszeni goście z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Spotkanie dotyczyło istotnych kwestii związanych z działaniem „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 m.in. prezentacji procedur oraz projektów druków niezbędnych przy ubieganiu się
o przyznanie pomocy w ramach działania w tegorocznym naborze. W trakcie narady uczestnikom przedstawiono bieżące zagadnienia związane z aspektami prawnymi tworzenia Grup Operacyjnych EPI oraz nowelizacją rozporządzenia z 23 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 2014-2020.

Jednym z bloków tematycznych spotkania była również kwestia realizacji zadań Sieci w kontekście wdrażania działania Współpraca oraz omówienie tworzących się inicjatyw w poszczególnych województwach

Przedmiotowe spotkanie umożliwiło uczestnikom wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk z zakresu tworzących się Grup Operacyjnych EPI.