Konferencja dotycząca rolnictwa ekologicznego

W dniach 11-12.10.2018 r. w Łodzi odbędzie się konferencja pn. „Możliwości przeprojektowania systemu upraw w gospodarstwach ekologicznych . Jak prowadzić nawożenie zgodzie z nowymi przepisami programu azotanowego”  realizowana w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami ekologicznymi, podmiotami doradczymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie ekologicznym, ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie ekologicznym, zwiększenia zainteresowania rolników i ich zaangażowania we wdrażanie innowacji, w tym również współpracy z partnerami na rzecz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań we własnych gospodarstwach.
Uczestnicy konferencji uzyskają wiedzę na tematy dotyczące wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w ekologicznym zmianowaniu, zasadach stosowania nawozów naturalnych oraz możliwość zapoznania się z innowacyjnym prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 80 osób.

Informacje:
Anna Litwinow – tel. 48 365 69 00