Wrześniowy newsletter EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z wrześniowym wydaniem newslettera Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego Na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa.

 

W tym numerze m.in. zagadnienia na temat innowacyjnego podejścia do zasiewów pastwisk w obliczu zmian klimatycznych; potencjału użytków zielonych w Europie; pilotażowego projektu wspieranego przez Komisję Europejską dotyczącego współpracy transgranicznej mającej na celu wzmocnienie gospodarek wiejskich oraz informacje w zakresie wzmocnienia atrakcyjności sektora hodowli owiec.

Newsletter EIP-AGRI Wrzesień 2018