INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM – nabór uczestników

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Szkolenie odbędzie się w dniach 20-21 września 2018 r.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do podejmowania działań prowadzących do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych, tj: nawigacji satelitarnej w zakresie precyzyjnego nawożenia, oprysku i siewu oraz równoległego prowadzenia maszyn.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności: doradców rolniczych zarówno z WODR, jak i podmiotów prywatnych, pracowników izb rolniczych, rolników, nauczycieli, uczniów, studentów szkół rolniczych, mieszkańców obszarów wiejskich oraz zainteresowanych tematyką.
W pierwszym dniu szkolenia wykłady odbędą się w siedzibie CDR oddział Poznań. Natomiast drugiego dniu odbędą się warsztaty terenowe prowadzone przez przedstawicieli firm oferujących innowacyjne urządzenia do zastosowania w rolnictwie precyzyjnym na Agroshow w Bednarach (woj. wielkopolskie). 

Rozpoczęcie zajęć 20 września 2018 r. o godz. 11:00 w CDR O/Poznań przy ul. Winogrady 63.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny koszty dydaktyki, wyżywienia i noclegu oraz przejazd na Agroshow zapewnia CDR oddział w Poznaniu.
Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonym formularzu faksem nr 61 820 19 71, lub e-mail: poznan@cdr.gov.pl do dnia 17 września 2018 r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w szkoleniu będzie decydować kolejność przesłanych zgłoszeń.

Karta zgłoszenia oraz program szkolenia w załączeniu.

Osoby do kontaktu:
Zygmunt Bilski tel. 61 8232081 wew. 174, e- mail: z.bilski@cdr.gov.pl, i.zysnarska@cdr.gov.pl

Do pobrania:

Program szkolenia

Zgłoszenie na szkolenie