Zasobooszczędne gospodarki wiejskie – przykładowe projekty

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich pn. „Zasobooszczędne gospodarki wiejskie – przykładowe projekty„, dostępnej w wersji polskojęzycznej.

W  niniejszej edycji broszury o przykładowych projektach współfinansowanych z EFRROW przeanalizowano sposoby wspierania efektywnego gospodarowania zasobami na obszarach wiejskich Europy. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi to wykorzystywanie ich w sposób zrównoważony. Oznacza to również ograniczanie wpływu działalności człowieka na środowisko.