Technologie zakwaszania gnojowicy

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy realizuje badania oraz wdraża innowacyjne technologie produkcji rolnej sprzyjające ochronie środowiska naturalnego, w tym zrównoważonej produkcji i dobrostanu zwierząt.

Zachęcamy do obejrzenia filmu pt. ” Technologie zakwaszania gnojowicy” udostępnionego na kanale YouTube.