Warsztaty EIP-AGRI – końcowy raport

Zachęcamy do zapoznania się z końcowym raportem z warsztatów zorganizowanych w ramach EIP-AGRI, które odbyły się w dniach 26-27 kwietnia br. na Łotwie, na temat roli systemu AKIS (Agricultural Innovation and Knowledge Systems) w digitalizacji.

W warsztatach wzięło udział 94 przedstawicieli 25 państw członkowskich. W trakcie wydarzenia omówione zostały m.in. doświadczenia i pojawiające się potrzeby w zakresie wykorzystywania cyfrowych technologii na poziomie gospodarstw, w tym również kwestie związane z możliwością ich promowania.