Precyzyjne nawożenie roślin uprawnych

Precyzyjne nawożenie to ograniczenie dawki w glebie w miejscu, gdzie składników jest za dużo, a zwiększenie dawki w miejscu, gdzie składników jest za mało. Równomierna zasobność gleby w składniki nawozowe daje możliwości równego pobierania składników przez rośliny na danym polu.

W opracowaniu zostały przedstawione techniki GPS i GIS stosowane w nawożeniu precyzyjnym, m.in.: mapowanie plonu; mapowanie zasobności gleby; sterowanie sposobem rozsiewu i dawką nawozów; sterowanie ilością oprysku i jego szerokością; sterowanie narzędziami uprawowymi i siewnikami; wykorzystanie czujników zieleni do nawożenia pogłównego azotem i zwalczaniem chwastów; bezobsługowe sterowanie ciągnikiem. Omówiono także zagadnienia dotyczące regulacji zasobności gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu, precyzyjnej oceny stanu odżywienia roślin w trakcie wegetacji z wykorzystaniem barwników asymilacyjnych, testów spektralnych NDVI oraz SPAD czy czujników optycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. „Precyzyjne nawożenie roślin uprawnych” Pani Renaty Gaj z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, która została opublikowana na stronie internetowej CDR w Brwinowie