Projekt Dobrej Praktyki – Akwaponika

Aby zmniejszyć wpływ hodowli ryb na środowisko, w Szwecji rozwinięto symbiotyczną produkcję ryb i pomidorów w okrężnym systemie uprawy.
Woda z dużych zbiorników rybnych jest filtrowana do złoża pomidora, gdzie jest oczyszczana przez korzenie, a następnie ponownie zawracana do zbiorników rybnych.

Do ogrzewania szklarni wykorzystywane są głównie odnawialne źródła energii.  System nie wymaga środków chemicznych ani antybiotyków; wszelkie problemy biologiczne powstające w szklarni można zwalczać metodami ekologicznymi, takimi jak wprowadzenie owadów.

Udana produkcja ryb i warzyw w systemie akwaponicznym bez wycieku substancji odżywczych do środowiska to krok w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji żywności.

Więcej informacji